תמונות

הכותרת של ה"סאן": "גרין נתן ליאנקים נקודה"