תמונות

רונית כפיר, שירותים גובה צילום: שי אפשטיין