תמונות

ונוס וויליאמס. פאר היקשתה עליה במערכה השניה (רויטרס)