תמונות

שולמן. נתניה רוצה, בראשל"צ לא ממהרים (מור שאולי)