תמונות

טורס ודרוגבה. לא משפיעים אחד על השני? (רויטרס)