תמונות

רדמל פלקאו. יקרע רשתות גם בוויסנטה קלדרון? (GettyImages)