תמונות

איתי פרויים, דקות לפני שהתחשמל בבריכה במוצקין צילום: חדשות 2