תמונות

חיימוב בורח על נפשו ממטר החפצים (אלן שיבר)