תמונות

מתנה ראשונה מאלונה. שיר צדק (אנצ'ו גוש ג'יני)O