תמונות

הקהל רצה ועוד ועוד. מכביזם (צילום: אלן שיבר)