תמונות

אוהדי ירושלים. קיבלו את פני השחקנים החדשים והישנים (משה חרמון)