תמונות

זיו בצעירותו. גרנט הקפיץ אותו לבוגרים בחיפה