תמונות

גם ליעקב שחר יש חלק בסיפור ההצלחה של שטילוב (אלן שיבר)