תמונות

בלאט עצבני, הלחץ משפיע על השחקנים (אלן שיבר)