תמונות

עידית זכריה חדש, מרפסת פינה גובה צילום: אודי גורן