תמונות

הייט מעל שולמן. חולון פתחה טוב (מור שאולי)