תמונות

אורנה כוכבי, מאהל המחאה לשוויון בנטל בת"א צילום: עזרי עמרם