תמונות

עמוס ידלין ראש אמ"ן עיבוד מחשב צילום: חדש2