תמונות

מוכנוב באימון אקטובה. מחכה לוורמוט (יניב גונן)