תמונות

טומרקין, עברי ומוקי בהדלקת הנרות (עינת הירש)