תמונות

יש אלוהים? גורי VS שולי רנד צילום: מתוך היום בלילה