תמונות

תתקרב למדליה? גלושקוב מחר בגמר (gettyimages)