תמונות

פול ובילאפס, ניצחו באינדיאנה (gettyimages)