תמונות

יבוריאן. אשקלון הרבה הרבה יותר טובה (מור שאולי)