תמונות

מגיע לתרום מהניסיון שלו. ניר במדי קרית גת (מנהלת הליגה)