תמונות

בניון. בבירה יקבלו אותו בזרועות פתוחות (יוסי שקל)