תמונות

יחזור למרכז הבמה בבני יהודה? אלרואי כהן (צילום: אלן שיבר)