תמונות

שלומי דורה ואורן מוחרר. חוששים מרועי דיין (עמית מצפה)