תמונות

ח'דירה, סיפק הרבה לחימה במרכז (gettyimages)