תמונות

ישלמו לקורדובה כדי להוריד את אייבר? (gettyimages)