תמונות

רק שתמונה כזו לא תחזור. כספי (קובי אליהו, וואלה)