תמונות

יחתום על החוזה בשבוע הבא (צילום: אלן שיבר)