תמונות

היכל רלף קליין, בשלבי בניה מתקדמים (עמרם כהן)