תמונות

אירוע ביפ אוקטובר 2011 גחל קופטש צילום: אלעד דיין