תמונות

שוחים בעמוקים בזוויתן העליון - בריכת המשושים צילום: ערן גל-אור