תמונות

ספינה נכנסה למים הטריטוראלים האיראנים צילום: