תמונות

פשוט לא פוגעים. אבוחצירה ועזרא (צילום: אלן שיבר)