תמונות

משחק חוץ בהרצליה לפני המפגש עם וולגוגראד. פרנקו (אלן שיבר)