תמונות

בן דיין ושבחון. המגן חוזר להרכב (רועי גלדסטון)