תמונות

הםף בכל אופן, מביעים תמיכה. אוהדי ק"ש (אלן שיבר)