תמונות

תמיד לויאלי. אלישע לוי נפרד מחיפה (אלן שיבר)