תמונות

סמינר הדרכה - קנים ערביים צילום: עודד גברט