תמונות

אירוע נטרוג'ינה - גילי מוסינזון צילום: אביב חופי