תמונות

מחלקה ראשונה מרץ 03 - מיכאל דיין מנכל טמבור וצביקה רימון מנכל אבן