תמונות

הפקה במדבר, חדר אחרי גובה צילום: אודי גורן