תמונות

מירב אייכלר, ג, שינה (18) צילום: שירן כרמל