תמונות

יזכה בטבעת אליפות בעקבות המעבר? דוראנט (getty)