תמונות

עבר לצד שמאל, וזה השתלם. בן חיים עם בדש (אלן שיבר)