תמונות

עכשיו כבר אפשר לומר בפא מלא: האלופה הנכנסת היא זו שגברה על האלופה