תמונות

יוסי דורה בורח מוויליאם נג´ובו בקרית אליעזר (משה חרמון)